Showing 1–12 of 37 results

Highland

Aberfeldy 12

KShs6,900.00

700ml | 40%

KShs3,300.00

700ml | 40%

Single Malt

Aultmore 12

KShs8,400.00

700ml | 46%

Single Malt

Aultmore 18

KShs14,300.00

70ml | 46%

Single Malt

Balvenie 12

KShs8,000.00

700ml | 40%

Islay

Bowmore 15

KShs8,500.00

700ml 43%

KShs3,800.00

750ml | 40%

KShs8,800.00

750ml | 43%

KShs6,500.00

700ml | 43%

KShs6,500.00

700ml | 43%

Single Malt

Cardhu 12

KShs5,300.00

750ml | 40%

Speyside

Cragganmore 12

KShs5,600.00

750ml | 40%