Showing 1–12 of 51 results

Chardonnay

Alamos Chardonnay

KShs1,450.00

750ml | 13% Mendoza, Argentina

KShs1,350.00

750ml | 13.5%

Chardonnay

B&G Chardonnay

KShs1,900.00

750ml | 13% Pays d’Oc, France

KShs1,300.00

750ml | 13.5% California, United States

KShs2,000.00

750ml | 13% Franschhoek, South Africa

KShs1,600.00

750ml | 13.4% Mendocino County, United States

KShs2,600.00

750ml | 13.5% Western Cape, South Africa

KShs1,500.00

750ml | 13.5% Casablanca Valley, Chile

Chardonnay

Change Chardonnay

KShs1,400.00

750ml | 13.5%

KShs1,900.00

750ml | 13.5% Uco Valley, Argentina

KShs3,300.00

750ml | 13.5% Central Valley, Chile

KShs1,700.00

750ml | 13.5% Central Valley, Chile